Colegiul Universitar ”SPIRU HARET” Craiova, autorizat să funcționeze provizoriu conform Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 5753/12.11.2015, cu calificările: Asistent medical generalist și Asistent medical Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală, oferă un cadru modern pentru activitate teoretică și practică, profesioniști cu experiență practică ce susțin activitatea didactică, educație de calitate, în conformitate cu standardele internaționale, promovează o cooperare eficientă în cadrul parteneriatelor prin respectarea angajamentelor şi implicarea partenerilor.

Școala dispune de o bază materială excepțională: 20 săli de clasă dotate cu table inteligente, videoproiectoare; laboratoare de informatică, dotate cu reţea de 125 calculatoare conectate la Internet; laborator de biochimie; laborator de anatomie; laborator de limbi străine; 1 sală specializată pentru nursing, dotată cu toate echipamentele necesare pentru asigurarea pregătirii practice a elevilor în tehnicile de nursing; 1 sală specializată pentru laborator tehnologic, dotată cu toate echipamentele necesare pentru asigurarea pregătirii practice a elevilor în tehnicile de balneofiziokinetoterapie și recuperare; bibliotecă; 2 săli de lectură; cabinet medical.